PAC-PolyAluminium Clorua

  • PAC-PolyAluminium Clorua

    PAC-PolyAluminium Clorua

    Sản phẩm này là chất keo tụ polyme vô cơ hiệu quả cao.Lĩnh vực ứng dụng Nó được áp dụng rộng rãi trong lọc nước, xử lý nước thải, đúc chính xác, sản xuất giấy, công nghiệp dược phẩm và hóa chất hàng ngày.Ưu điểm 1. Tác dụng làm sạch của nó đối với nước thô ở nhiệt độ thấp, độ đục thấp và nước thô bị ô nhiễm hữu cơ nặng tốt hơn nhiều so với các chất keo tụ hữu cơ khác, hơn nữa, chi phí xử lý giảm 20% -80%.