DADMAC

  • DADMAC

    DADMAC

    DADMAC là muối amoni bậc bốn, tổng hợp, có độ tinh khiết cao và monome cation mật độ điện tích cao. Vẻ ngoài của nó là chất lỏng trong suốt không màu và không có mùi khó chịu. DADMAC có thể được hòa tan trong nước rất dễ dàng. Công thức phân tử của nó là C8H16NC1 và trọng lượng phân tử của nó là 161,5. Có liên kết đôi alkenyl trong cấu trúc phân tử và có thể tạo thành polyme đồng nhất mạch thẳng và tất cả các loại đồng trùng hợp bằng phản ứng trùng hợp khác nhau.