Chất khử màu nước

  • Water Decoloring Agent CW-08

    Chất khử màu nước CW-08

    Chất khử màu nước CW-08 chủ yếu được sử dụng để xử lý nước thải từ dệt, in và nhuộm, sản xuất giấy, sơn, bột màu, thuốc nhuộm, mực in, hóa chất than, dầu khí, hóa dầu, sản xuất luyện cốc, thuốc trừ sâu và các lĩnh vực công nghiệp khác. Chúng có khả năng loại bỏ màu, COD và BOD hàng đầu.

  • Water Decoloring Agent CW-05

    Chất khử màu nước CW-05

    Chất khử màu CW-05 được sử dụng rộng rãi trong quá trình khử màu nước thải sản xuất.